​พม. โดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ลงพื้นที่พร้อมช่วยเหลือ ครอบครัวชายชราวัย 61 ปี 


ที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูภรรยาและหลานชายพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่ย่านหนองจอก กรุงเทพฯ

    16 มี.ค. 60เวลา 16.30 น. นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(รองปลัด พม.) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ กรณี ครอบครัวชายชราวัย 61 ปี ต้องรับภาระเพียงลำพังในการดูแลภรรยาและหลานชายที่มีความพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ณ โครงการภูมิกิติจัดสรรที่ดิน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

    นางนภา กล่าวว่า ด้วยพลเมืองดีได้ประสานแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อขอความช่วยเหลือครอบครัวชายชราวัย 61 ปี อาศัยอยู่กับภรรยา วัย 51 ปี ที่มีความพิการทาง             การเคลื่อนไหวซีกซ้ายอ่อนแรง เนื่องจากได้รับการผ่าตัดสมองจากอาการเป็นลมหมดสติ ทำให้ขาดออกซิเจน และหลานชายวัย 17 ปี        มีความพิการทางการมองเห็น โดยชายชราดังกล่าวประกอบอาชีพทำกระบอกกระเป๋ารถเมล์ที่บ้านพัก แต่มีรายไม่แน่นอน เพื่อหาเงินและดูแลภรรยาและหลายชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นั้น ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง          การพัฒนาสังคมฯ ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินทางสังคมของครอบครัวดังกล่าว อีกทั้งเร่งดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

 นางนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้น หลายหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว อาทิ 1) พก. ได้มอบเงินสงเคราะห์คนพิการพร้อมถุงยังชีพ  2) ผส. ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากพร้อม        ถุงยังชีพ 3) พส. ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น  และ 4) ดย. ได้มอบเงินสงเคราะห์เด็ก พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการช่วยเหลือในระยะต่อไป หน่วยงาน     ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือดูแลในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับครอบครัวดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง เช่น การแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้      ที่พอเพียงและมั่นคงในระยะยาว  และการขอเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของ พก.เป็นต้น

   “ทั้งนี้ สำหรับประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300   บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป” นางนภา           กล่าวในตอนท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *