7 องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รณรงค์ “มือสะอาดสร้างสุขภาพดี…มือสะอาดสร้างฝัน” หยุดโรคที่มากับเปิดเทอม เนื่องในเดือนแห่งการล้างมือ

26 ตุลาคม 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล:7 องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธรณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ โดยบริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือปลอดเชื้อ หยุดโรคที่มากับเปิดเทอม เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2561 และรณรงค์เดือนแห่งการล้างมือ ภายใต้แนวคิด มือสะอาดสร้างสุขภาพดี…มือสะอาดสร้างฝัน เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังเยาวชน คนไทยให้เกิดการล้างมืออย่างถูกวิธีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดอัตรการเจ็บป่วยในสถานศึกษาในช่วงเปิดเทอมนี้ เนื่องจากปัญหาความเจ็บป่วย และการแพร่ระบาดโรคติดต่อในเด็กและเยาวชนไทยเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสถานศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดเทอมใหม่ ที่เด็กๆ จากหลากหลายสถานที่มารวมตัวกันในสถานศึกษาหรือสถานที่แออัด ทั้งในรถโรงเรียน รถประจำทาง รถไฟฟ้า ศูนย์เด็กเล็ก (เนอร์สเซอรี่) หรือโรงเรียน อาจก่อให้เกิดการแพรระบาดของโรคติดต่อในเด็กได้ง่าย เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันปกป้องให้เด็กปราศจากโรคและลดการแพร่ระบาด เพราะเด็กถือเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ

โดยมี นายรูบิน ยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ นางนภพรรณ นันทพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยตัวแทนจากองค์กรภาคีเครือข่าย ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ รองเลขาธิการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย พันเอกหญิงพรรณี ปานเทวัญ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ดร.ดาราพร คงจานายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นางสาวกนกพร สัตตบุศย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และในโอกาสนี้ บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยMr.Francisco Fina, Marketing Director Greater Indo-China Hub ยังได้มอบเงินจำนวน 500,000บาท เพื่อสนับสนุนสมทบ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุโดยมี.นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศต่อไป

ภายในงานมีเสวนาพิเศษ มือสะอาดสร้างสุขภาพดี...มือสะอาดสร้างฝัน หยุดโรคที่มากับเปิดเทอมโดย นางนภพรรณ นันทพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ รองเลขาธิการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และผศ.พญ.สุวิรากา โอภาสวงศ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันให้ความรู้และแนวทางป้องกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนคุณครู และผู้ปกครอง เกี่ยวกับโรคที่มากับเปิดเทอมและโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึง อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ที่เชื้อโรคที่มีการพัฒนากลายพันธุ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  และโรคมือเท้าปากที่เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน เนื่องจากเชื้อโรคสามารถอยู่ในตัวเด็กได้นานเป็นเดือน และพร้อมที่จะก่อให้เกิดโรคได้ตลอดเวลาหากเด็กมีร่างกายอ่อนแอ

ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ คุณอ้อมพิยดา จุฑารัตนกุล ดาราชื่อดัง ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพน้องนาวา และการปกป้องลูกรักจากโรคร้ายต่างๆ เพื่อช่วยสานฝันอนาคตของลูก พร้อมร่วมรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี และยังมีเซเลบรตี้คุณแม่ยังสาว คุณโมนาวิภาวี คอมันตร์และคุณแคทรอ.ญ.วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ มาร่วมรณรงค์ด้วย โดยภายในงาน ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์จากพี่ๆ พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และน้องๆ เยาวชนสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอนพร้อมทดสอบการล้างมือและสาธิตการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากนี้โพรเทคส์ยังได้จัดโครงการ มือสร้างศิลป์กับโพรเทคส์ประกวดส่งผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากมือในหัวข้อ มือสะอาด สร้างฝัน ชิงทุนการศึกษาจากโพรเทคส์กว่า 100,000บาทเพื่อกระตุ้นให้น้องๆ นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และเห็นความสำคัญของการล้างมืออีกด้วย

การล้างมือเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายน้อย สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี โดยผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 20 วินาที หรือเท่ากับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2 รอบ ซึ่งการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง  เราควรล้างมือเมื่อไร ให้ให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง คือ 2 ก่อน (ทำอาหาร และรับประทานอาหาร) 5 หลัง (เข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัส หรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน) โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ตลาดสด ศูนย์อาหาร

ปัจจุบันมีปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชน แต่ทางการแพทย์พบว่าการล้างมือด้วยสบู่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและไม่แพงในการป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ อาทิ โรคท้องร่วง โรคปอดบวม และโรคท้องร่วง ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่คร่าชีวิตเด็กทั่วโลกกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาได้ชี้ว่าการรักษาความสะอาดของมือเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยและสามารถลดการแพร่เชื้อโรคสู่บุคคลอื่น มีหลากหลายโรคที่แพร่ไปติดเชื้อเพราะการไม่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด มีรายงานว่าการล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารหรือหลังการใช้ห้องน้ำจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่าการฉีดวัคซีน หรือการใช้ยารักษา และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ 50% งานวิจัยในประเทศไทยพบว่าการเพิ่มการล้างมือสามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อหวัด (Influenza) ในครัวเรือนได้ รวมทั้งมีการศึกษาพบว่าการใช้สบู่ที่ผสมสารแอนตี้แบคทีเรียในการล้างมือมีส่วนช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อได้ดีกว่าใช้สบู่ล้างมือธรรมดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *