ON Tour : สไตล์นวัตวิถีเมืองกาญจน์ การเดินทางครั้งนี้ระหว่าง 17-18 กันยายน 2561 เส้นทาง อ.พนมทวน อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ และ อ.บ่อพลอย

เริ่มออกเดินทางเช้าวันที่  17 ก.ย. 61 จากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถึงบ้านดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน สักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมเจดีย์ยุทธ์หัตถี เชื่อกันว่าบริเวณดังกล่าวคือสถานที่ทำยุทธหัตถีนั้น สืบเนื่องจากได้มีการค้นพบวัตถุโบราณที่ใช้ในการทำสงคราม เครื่องศาสตราวุธ เครื่องประดับช้างม้า ลูกประคำม้า ตราม้าศึก ลูกปืนต่างๆ ฯลฯ บนที่นาอันรกร้างแห่งนี้ อีกทั้งในบริเวณเดียวกันยังมีเจดีย์เก่าแก่สมัยอยุธยา ที่มีลักษณะคล้ายสถูป โดยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นที่บรรจุพระศพของพระมหาอุปราชานั่นเอง นอกจากนี้ ยังจะได้ชมนิทรรศการที่บอกเล่าเหตุการณ์สำคัญครั้งนั้น พร้อมกับชมวัตถุโบราณที่ค้นพบ รวมทั้งห้องพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อยู่ภายในองค์เจดีย์  จนกลายแหล่งที่เที่ยวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ของไทย และชมโบราณสถานย้อนกรุงเก่า อีกทั้งชมโบราณสถาน วัดบ้านน้อย ชมผลิตภัณฑ์ OTOP พื้นบ้าน

จากนั้นเดินทางไปยังชุมชนบ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน ชุมชนแห่งนี้มีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยทำกินนานไม่ตำ่กว่า 400 ปี เป็นชุมชุมเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ชมป่าชุมชนและวิถีชีวิตการแสดงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ OTOP และที่เด็ดสุดคือลิ้มรสอาหารพื้นบ้านของบ้านห้วยสะพาน

แหวนเถ้าวันทอง 

จากนั้นคณะได้เดินทางชมโบราณสถานย้อนกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี วัดบ้านทวน ชมเจดีย์และโบสถ์มหาอุตสมัยอยุธยา

ชมโบราณสถานย้อนกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี ที่วัดเขารักษ์ อ.ห้วยกระเจา

วัดทิพย์สุคนธาราม ชมความยิ่งใหญ่ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถฯ อ.ห้วยกระเจา พร้อมกับรับประทานอาหารว่างและรับการต้อนรับจากชาวบ้านหนองเจริญทรัพย์

เดินทางด้วยรถหมู่บ้านเพื่อชมวิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมที่บ้านหนองเจริญทรัพย์ ชมประเพณีทำขวัญข้าว และชมการแสดงพื้นบ้าน วิถีชุมชน ชมการปรุงอาหารพื้นบ้าน”ไก่กระทอก” ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน และเข้าที่พักบ้านๆ โฮมสเตย์ ตามสไตล์นวัตวิถีเมืองกาญจน์ ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

เข้าสู่วันที่ 2  ของทริป ON TOUR สไตล์นวัตวิถีเมืองกาญจน์  18 ก.ย.  61  ตักบาตรหน้าบ้านพักโฮมสเตย์ และออกเดินทางไปสถานที่ 8 บ้านโป่งไหม ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ ไหว้พระ 5 พระองค์บนเชิงเขา ณ วัดใหม่คีรีวงศ์ สักการะพ่อปู่ใหญ่และชมการแสดงเต้นรำกำเคียว

ชมภูมิปัญญาชาวบ้าน-วิถีชุมชน บ้านเขานางสางหัว

วัดเลาขวัญ สักการะหลวงปู่เยี่ยม พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน ชมวิถีชีวิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนบ้านริมคลอง

ชมโบราณสถานย้อนกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี โบสถ์สระจิกด่าน

บ้านบ่อพลอย ลาวา เยี่ยมชมศูนย์ผลิตภัณฑ์โอท็อปและอัญมณี รับประทานอาหารว่าง ชมการเจียระไนพลอยและสาธิตอาหารพื้นบ้าน

สักการะหลวงพ่อนิล วัดเขาวงจินดา ถือเป็นการสิ้นสุดทริป ON TOUR สไตล์นวัตวิถีเมืองกาญจน์ เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน ความเป็นกันเอง ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่จัดทริปดีดีแบบนี้ขึ้นมา.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *