กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครบรอบ ๑ ปี ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

  วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครบรอบ ๑  ปี ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน และพลตำรวจโท  สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. พลตำรวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์   รอง ผบช.ทท.  พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล  รอง ผบช.ทท. พร้อมข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวระดับสูงให้การต้อนรับ  

          เนื่องจากเป็นการจัดงานสถาปนาเป็นครั้งแรกที่ครบรอบ 1 ปี กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงได้จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก จำนวนนี้มาจาก มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  อดีตผู้บังคับบัญชาผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและเอกอัครราชทูต ราชทูต กงสุล เข้าร่วมพิธีกว่า ๒๐ ประเทศ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายต่อบุคคลทั่วไปในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

            กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้รับการยกฐานะ จากที่เคยเป็นกองบังคับการ  ขึ้นเป็น กองบัญชาการในวันที่  ๑กันยายน  ๒๕๖๐  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐   เนื่องในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ตำรวจท่องเที่ยวนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนาน  ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ธุรกิจร่วมกับเอกชน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประสานมายังกรมตำรวจในขณะนั้นเพื่อขอความร่วมมือให้ดำเนินการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ  กรมตำรวจจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขึ้นโดย สังกัดกองปราบปราม โดยในขณะนั้นประกอบด้วยกำลังพลจำนวน ๖๐ นาย และมีพื้นที่รับผิดชอบเพียงเขตกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๒๓ กรมตำรวจและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันปรับปรุงศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เป็นศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบเป็นทั่วประเทศไทย และในปี ๒๕๒๕ กรมตำรวจได้จัดตั้งหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยวขึ้นเป็นการถาวร คือกองกำกับการ ๘ กองปราบปราม ต่อมาเนื่องจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นโครงสร้างของตำรวจท่องเที่ยวในระดับกองกำกับการไม่เพียงพอ ในการดูแลพื้นที่ ทั่วประเทศ รัฐบาลจึงได้มีการยกฐานะตำรวจท่องเที่ยวขึ้นเป็น กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในปี  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งนับ เป็นระยะเวลา ๒๕ ปี โดยมีผู้บังคับการที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรมาแล้ว ๑๕ ท่าน ซึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มีการเพิ่มกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ  แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้แก่ประเทศ จึงมีการส่งเสริม การท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับอาชญากรรมหลายรูปแบบได้พัฒนาขึ้นพร้อม ๆ  กัน และอาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน ประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจึงได้พัฒนาประสิทธิภาพทั้งด้านกำลังพล ปริมาณเจ้าหน้าที่ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสนองต่อการให้บริการและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตำรวจ แห่งชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตำรวจ  พันธกิจของตำรวจท่องเที่ยว จึงไม่เพียงแต่จำกัดอยู่เพียงดูแลให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยเท่านั้น  มีการพัฒนาการปฏิบัติงานในรูปแบบการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมกับภาคเอกชน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปริมาณภารกิจ ความรับผิดชอบในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่วันนี้ ตำรวจท่องเที่ยวไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย  รักษาภาพพจน์การท่องเที่ยวของประเทศไทยและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เท่านั้น ยังทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่าได้  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *