แถลงข่าวตามแผนปฏิบัติการ “พิทักษ์ประชา ๖๑/๔ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ตามแผนพิทักษ์ประชา ๖๑/๔ ส านักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดให้ทุกกองบัญชาการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น ปราบปราม กดดัน รวมถึงการด าเนินการ ด้านทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ต่อเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด กลุ่มผู้ผลิต ผู้ล าเลียง ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ รายส าคัญ หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ให้มีการเคลื่อนไหวจาหน่ายยาเสพติดหรือมีการติดต่อลักลอบล าเลียง ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเด็ดขาด โดยประสานการปฏิบัติกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการเข้าร่วมดำเนินการ ต่อเป้าหมาย

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. จึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยระดม กวาดล้าง จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กดดัน รวมถึงดำเนินการด้านทรัพย์สินต่อเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับ โดยปิดล้อมตรวจค้นชุมชนที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดตามเป้าหมาย ตามข้อมูลร้องเรียน เกี่ยวกับยาเสพติด ๑๓๘๖ ข้อมูลการสืบสวนขยายผลและข้อมูลทางการข่าวร่วมระหว่างหน่วยงาน ในห้วงระหว่างวันที่ ๑ ก.ค.- ๓๐ ส.ค.๖๑ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ   รอง ผบช.น. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ โดยสนธิก าลังร่วมกับ ส านักงาน ปปส.กทม. ภายใต้ การอ านวยการของ นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม., กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด, ก าลังจากฝ่ายทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการปฏิบัติปรากฏว่าส ามารถจับกุม ผู้กระทำความ ผิด เกี่ยวกับยาเสพติด ได้ จำนวน ๖,๑๙๕ ราย ผู้ต้องหาทั้งสิ้น ๖,๓๙๒ คน เป็นคดียาเสพติดรายส าคัญ จำนวน ๖ ราย ผู้ต้องหาจำนวน7คน

  @$’ข่าว/นครบาล/300188..สื่อกลาง/ภาพ/ข่าว..cr…  รายงาน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *