​กองทัพอากาศ ประกอบพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ จำนวน ๔๕ คน ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๐ และพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ เมษายน ๒๕๖๐ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการนั้น  ในส่วนของกองทัพอากาศ ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ จำนวน ๔๕ คน ดังนี้

ผู้ได้รับพระราชทานยศนายพลอากาศ เป็นกรณีพิเศษ เป็น พลอากาศตรี จำนวน ๘ คน เป็น พลอากาศตรีหญิง จำนวน ๑๑ คน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นในครั้งนี้ว่า “พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจแก่ตัวท่านและวงศ์ตระกูล ซึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนี้  เพราะท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ จนสำเร็จลุล่วงเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาคุณงามความดี  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ พัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า  เพื่อประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ  ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมสืบไป”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *