องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดจัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤตรัตนชัย ทองเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด 

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเป็นการกระตุ้นผู้ปกครองให้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานมองเห็นความก้าวหน้าทางด้านกิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้เด็กสนใจการศึกษาและสามารถค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาของเด็ก สามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างภาคภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น

กิจกรรมด้านการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และรู้แบบการจัดการเรียนรู้ การแสดงความสามารถของเด็กบนเวที  และการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กที่สำเร็จการศึกษาทั้ง 5 แห่งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดดูแล

ข้อมูลภาพ/ข่าว ทศพร ก้อนแก้ว ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *