เลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะฯ ประชุมทวิภาคีสิงคโปร์ – ไทย 

เลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะฯ ประชุมทวิภาคีสิงคโปร์ – ไทย ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์     


วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมประชุมทวิภาคีสิงคโปร์ – ไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย Mr. Ng Ser Song ผู้อำนวยการหน่วยงานกลางด้านยาเสพติด (Central Narcotics Bureau – CNB) ในฐานะหัวหน้าคณะสิงคโปร์ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศ รวมกว่า 30 คน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์


นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การประชุมทวิภาคี สิงคโปร์ – ไทย นั้นเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด พร้อมแลกเปลี่ยนระบบการทำงานของหน่วยงานกลางด้านยาเสพติด ด้านกฎหมายยาเสพติด กระบวนการบำบัดรักษา และการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึง การหารือเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน ทั้งด้านกฎหมาย


 ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และการรับมือกับ Cyber crime ซึ่งสิงคโปร์ประสบความสำเร็จในการดำเนินการเป็นอย่างดี นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำเสนอคดีความร่วมมือระหว่าง CNB กับ สำนักงาน ป.ป.ส.  ที่ร่วมกันดำเนินการต่อเครือข่ายนักค้ายาเสพติด จนสามารถจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดได้หลายคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนักค้ายาเสพติดชาวแอฟริกันตะวันตก 
โดยในที่ประชุมฯ Mr. Ng Ser Song ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้ริเริ่มโครงการที่จะทำให้ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด เช่น โครงการสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO) โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน และโครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (AAITF) และในขณะเดียวกัน เลขาธิการ ป.ป.ส. ก็ได้กล่าวขอบคุณประเทศสิงคโปร์ที่ได้นำประเทศต่างๆ นอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าว 


นอกจากนี้ ทั้งคณะฯ ยังได้ไปศึกษาการทำงานของตำรวจรักษาชายฝั่งสิงคโปร์ (Singapore Police Coast Guard) ซึ่งได้สาธิตวิธีการจับกุมผู้กระทำผิดทางทะเล โดยใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือลาดตระเวน ซึ่งเป็นการจำลองปฏิบัติการเสมือนจริง พร้อมทั้งศึกษาการทำงานด้านการป้องกันยาเสพติด ณ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสิงคโปร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *